Meer Brusselse bemoeienissen met schoonmaakbranche

Schoonmaakbedrijf EU regels

Ook voor onze branche vinden er belangrijke ontwikkelingen in Brussel plaats. Naast de bemoeienissen met de stofzuigers, in dit artikel nog een aantal van de belangrijkste zoals het op handen zijnde EU Ecolabel voor schoonmaakbedrijven en revisies binnen het EU Ecolabel voor alles- & sanitairreinigers.

Door Laurens Metternich

EU Ecolabel voor schoonmaakbedrijven
Eerder melde we u al dat de Europese Commissie begonnen is met de ontwikkeling van criteria voor een Europees Ecolabel voor schoonmaakbedrijven. Dit is onderdeel van het zogeheten GPP (Green Public Procurement) waarbij Europa wil vooruitstreven op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels hebben de criteria aardig vorm gekregen en zijn ze gepubliceerd ter beoordeling van de stakeholders.

Hieronder de belangrijkste punten:
1. Producten die gebruikt worden in de schoonmaak moeten voldoen aan de relevante EU Ecolabel criteria;
2. Na de eerste 6 maanden van het contract en daarna ieder jaar moet het bedrijf de hoeveel gebruikte producten rapporteren;
3. Schoonmaakpersoneel moet regelmatig getraind worden op de diverse taken;
4. Het bedrijf moet aantonen dat er zo duurzaam mogelijk gereinigd wordt;
5. Werkinstructies voor duurzaam en veilig werken moeten duidelijk aanwezig zijn in het te reinigen gebouw;
6. Er moet iemand aangewezen worden als eindverantwoordelijke voor de schoonmaak in een gebouw met name gericht op duurzaam en veilig werken;
7. Het bedrijf moet waar mogelijk herbruikbare microvezel doeken gebruiken.
De vraag is nu, zit de markt wel te wachten op nog een nieuwe bedrijfscertificering? Er zijn echter wel belangrijke argumenten om deze certificering serieus te nemen:
• Lage kosten: EU Ecolabel wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Daardoor zijn de kosten relatief laag en zijn er kostenreducties voor het MKB;
• Herkenbaar in heel Europa: EU Ecolabel wordt erkend in heel Europa, terwijl veel bedrijfscertificering vooral op het gebied van milieu nog iets nationaals zijn;
• Overheidsaanbestedingen: Het mag duidelijk zijn dat, zodra de criteria klaar zijn, dit als eis meegenomen zal worden in overheidsaanbestedingen in heel Europa.
Aan de andere kant lijkt de focus wel erg veel op de producten te liggen, terwijl er natuurlijk nog veel meer belangrijke punten zijn. Het complete technical report is hier te downloaden: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/cleaning%20services/docs/Product_Scope_Definition_Report.pdf

Revisie EU Ecolabel alles- & sanitairreinigers
Het Europees Ecolabel streeft ernaar om haar criteria zo up-to-date mogelijk te houden aan de laatste technologisch ontwikkelingen. Daarom zijn criteria normaal gesproken 3 tot 5 jaar geldig. De criteria van een belangrijke productgroep voor onze branche, Alles- & Sanitairreinigers, lopen in juni 2015 af. Inmiddels is de EC begonnen met de revisie hiervan en zijn bedrijven opgeroepen om deel te nemen als zogeheten ‘stakeholder’. Daarnaast is er een vragenlijst gestuurd naar gecertificeerde bedrijven om te vragen naar feedback. Een aantal punten die zijn opgevallen in de vragenlijst:
• Het gebruik van parfums in professionele producten wordt kritisch bekeken;
• Het gebruik van fosfaat wordt bekeken en zeer waarschijnlijk helemaal verboden (om zo weer vooruit te lopen op Europese wetgevingen);
• Stimuleren van verpakkingen gemaakt van gerecyclede materialen.
De revisie is in handen van de Joint Research Centre’s Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS). De ontwikkelingen zijn online te volgen op de website van EU Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

ASP Building Care
De A.I.S.E., de Europese Branchevereniging van Zeepfabrikanten, is ook gevestigd in Brussel. Is vooral bekend van het Charter for Sustainable Cleaning, een zorgsysteem speciaal voor producenten van reinigingsmiddelen. In 2010 is de A.I.S.E. begonnen met uitbereiding van productcertificeringen, zogeheten Advanced Sustainability Profiles (ASP), om hiermee een werkbaar alternatief te bieden aan het groeiend aantal commerciële productcertificeringen. De huidige ASP criteria zijn bedoeld voor consumentenproducten maar recent heeft de A.I.S.E. concept criteria gepubliceerd voor de eerste professionele producten voor Building Care (gebouwenreiniging).

De volgende criteria zijn opgenomen in de ASP voor Building Care producten:
1. Productformulering: moet getoetst worden d.m.v. een Environment Safety Check en er geldt een minimale dosering;
2. Verpakkingsgewicht: maximaal gewicht kunststof per dosering;
3. Karton: gerecycled karton wordt gestimuleerd;
4. Doseersysteem: gebruik van een doseersysteem wordt verplicht;
5. Training: de producent moet de mogelijkheid tot training bieden;
6. Eindgebruiker informatie: gebruiker voorzien van I&I pictogrammen, doseerinformatie, kleurcoderingen en productinformatiebladen;
7. Prestatie: producent moet aantonen dat het product ook daadwerkelijk presteert.

Wederom is hier weer de vraag, waarom nog een certificering erbij? Echter zien we een paar belangrijke punten om te vermelden. De ASP’s zijn namelijk gebaseerd op self-assesment die later in de 3-jaarlijkse audit onafhankelijk getoetst worden. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:
• Kosten: de A.I.S.E. vraagt geen geld voor de certificering, daardoor hoeven er voor producenten geen additionele kosten gemaakt te worden die dus ook niet doorbelast hoeven te worden aan de gebruiker;
• Snelheid: omdat de toetsing achteraf plaats vindt, kan er snel geschakeld worden en lopen productintroducties geen vertraging op;
• Flexibeler: ASP’s geven producenten meer flexibiliteit omdat deze zelf kan controleren of een product voldoet aan de eisen.
Voldoet het product aan de criteria, dan mag het speciale logo gevoerd worden op de verpakking en communicatiemiddelen. De criteria worden in oktober gefinaliseerd en we zouden dan vanaf 2015 de eerste professionele producten op de markt kunnen zien.

SIS-C Pictogrammen
Iedere schoonmaker kent ze wel, de bekende icoontje waarmee zo eenvoudig mogelijk het gebruik van een reinigingsmiddel, hulpmiddel en machine wordt aangeduid. Recent heeft de A.I.S.E. deze zogeheten SIS-C pictogrammen vernieuwd. Dit was hard nodig want deze, oorspronkelijk in Nederland ontwikkelde pictogrammen, waren inmiddels 20 jaar oud. Nu, onder leiding van wederom een aantal Nederlanders, zijn de symbolen goed bekeken en waar nodig vernieuwd of aangevuld. Zo is er kritisch gekeken naar ergonomie en zijn nieuwe methodes zoals microvezel toegevoegd.

De nieuwe pictogrammen zijn gratis te downloaden en mogen toegepast worden door de gehele Europese industrie: http://www.aise.eu/library/artwork/aise-institutional-industrial-application-pictograms.aspx

Laurens Metternich is mede-eigenaar van Spectro B.V. (producent van reinigingsmiddelen voor professioneel gebruik). www.spectro.nl

bron: http://www.cleantotaal.nl/