OSB, FNV en CNV trekken zich terug artikel 38

31 oktober 2014

Gisteravond werd de redactie van Clean Totaal onaangenaam verrast door de mededeling dat sociale partners OSB, FNV en CNV plotseling niet meer wensen mee te werken aan het webinar over de toekomst van artikel 38 van de schoonmaak cao, gepland voor dinsdag 4 november a.s.. Hoogst opmerkelijk daar deelname van OSB, FNV en CNV al weken geleden bevestigd is. Dit even los van het feit dat er al de nodige voorbereidingen door diverse personen en partijen getroffen zijn.

Jan Kampherbeek, sprekend namens de sociale partners: “We hebben in de RAS vergadering gesproken over het doel van een discussie over artikel 38 in een Clean Totaal Google hangout. Bij ons bestaat geen behoefte om die discussie nu te voeren. Wij richten ons nu op de vernieuwingsagenda. De discussie over artikel 38 komt vast weer als we aan het eind van deze CAO periode zitten.”

Webinar gecancelled
De redactie heeft besloten het webinar van dinsdag 4 november niet meer door te laten gaan. Uitgever Koos van der Lei: “We wilden graag in een open sfeer en op constructieve wijze met alle betrokken partijen praten over de toekomst van artikel 38. Dat gaat niet meer lukken. Het onderwerp leeft enorm binnen de branche en ook op de ledenvergadering van SieV! volgende week zal dit ongetwijfeld ter sprake komen. In mijn beleving had onze discussie ook prima gepast binnen de vernieuwingsagenda maar kennelijk kiezen de sociale partners in deze periode van luwte vooral voor rust in de tent. Hoewel, ik denk dat een discussie over dit onderwerp überhaupt niet meer te stuiten is. Vanuit die optiek was het in mijn beleving zinvoller geweest middels dit webinar hier gewoon wel in alle openheid een eerste aanzet voor te geven. Laten we als redactie zeggen dat het laatste woord er nog niet over gesproken en geschreven is.”

Uiteraard is de redactie ook nieuwsgierig naar uw reactie. U kunt hieronder een bericht achterlaten.

Het officiële en gezamenlijke standpunt van OSB, FNV en CNV is overigens als volgt geformuleerd:

CAO-partijen hebben het artikel over contractswisseling opnieuw opgenomen in de CAO 2014-2016.
Dit artikel is toegespitst op de specifieke omstandigheden in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en heeft daarmee meerwaarde.
Het Ministerie van SZW heeft het artikel recentelijk getoetst en akkoord bevonden. Bij de AVV-procedure zijn er geen bezwaren tegen dit artikel ingediend. CAO-partijen zijn er verheugd over dat het artikel AVV is verklaard (“kracht van wet heeft”) en voor alle werkgevers en werknemers in de branche geldt tot eind 2016.
CAO-partijen zien nu geen reden om een breed debat over dit artikel te voeren. Indien er ontwikkelingen zijn in de hogere jurisprudentie kan dit voor CAO-partijen reden zijn om op een later moment deze discussie wel te voeren.
We willen dus afzien van de google hangout van dinsdag a.s..

bron: www.cleantotaal.nl