Privacy statement van VSD Verlaan Specialistische Dienstverlening t.h.o.d.n Floortec Verlaan

Privacy

VSD Verlaan vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang, en verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Door middel van dit privacy statement informeren we hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Alles wat in verband kan worden gebracht met een persoon.
Het kan dus gaan over onder andere; de naam, telefoonnummer, adresgegevens of banknummer.
Gegevens die betrekking hebben op overledenen vallen niet onder deze wetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Naam;
 • Adres;
 • Contactgegevens (Telefoon, e-mail-adres);
 • Financiële gegevens (bankrekening, offertes, facturen).

Verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:
De betrokkene heeft toestemming gegeven;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
Wettelijke verplichting;
Vervulling van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;

Doeleinden voor het verwerken van de persoonsgegevens

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commercieel belang;
 • Het verwerken in financiële administraties;
 • Het bieden van klantenservice;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens volgens ons dataretentiebeleid.

 • Zolang u klant bent of van VSD Verlaan t.h.o.d.n. Floortec Verlaan;
 • U interesse blijft tonen in VSD Verlaan t.h.o.d.n Floortec Verlaan;
 • Wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren;
 • Op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren zover noodzakelijk.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

 • Het recht om toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking gebaseerd is;
 • Het recht om een klacht in te dienen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of rectificeren;
 • Het recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege de gerechtvaardigde belangen van VSD Verlaan t.h.o.d.n. Floortec Verlaan;
 • Het recht op de beperking van uw betreffende verwerking;

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart te maken, ter bescherming van uw privacy.

VSD Verlaan zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

VSD Verlaan t.h.o.d.n. Floortec Verlaan
Dukdalfweg 44, 1041 BE Amsterdam
+31 (0) 20 692 31 98
info@vsdverlaan.nl

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom houden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 18 mei 2018.