Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2015 bekend

De vergoeding, die basisscholen krijgen voor het schoonmaken van het schoolgebouw, maakt onderdeel uit van de lumpsum-financiering. In de berekening van de lumpsum wordt landelijk gezien een berekening gemaakt voor de kosten voor schoonmaak.

Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen. Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of the achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal dat werkelijk in gebruik is. Vraag bij de school dus het genormeerd aantal groepen leerlingen na.

De bekostigingsbedragen van deze groepsafhankelijke programma’s van eisen zijn voor 2015 bijgesteld met -0,62%. Dit betekent dat het genormeerd aantal bruto vierkante meters vermenigvuldigd wordt met € 19,50. (Dit was voor 2014 € 19,62). Zoals waarschijnlijk bekend kan de school zelf keuzes maken in de besteding van beschikbaar gestelde gelden. In de praktijk komt het berekende bedrag (in principe de vergoeding vanuit de overheid) daarom vaak niet overeen met de bestedingen voor schoonmaakonderhoud in de praktijk. Klik hier om doorgelinkt te worden naar de website van de PO-Raad inzake de materiële bekostiging.

bron: http://www.osb.nl/